Foxline Backoffice Hospitality

  • Καταγραφή των κέντρων κόστους – Τμήματα σε διακριτό πίνακα δυνατότητα απεριόριστων Level-επίπεδα
  • Καταγραφή Οικονομικών Ιεραρχιών σε διακριτό πίνακα δυνατότητα απεριόριστων Level-επίπεδα
  • Ειδική οθόνη καταχώρησης εξόδων, με επιλογή Κέντρο Κόστους ανά User
  • Παρακολούθηση Γενικής λογιστικής Φορολογική βάσης / Ε.Λ.Π
  • Παρακολούθηση Πάγιων / Αποσβέσεων Φορολογική βάσης / Ε.Λ.Π
  • Παραμετροποιηση Εσόδων / Εξόδων / Αγορών / Εξόδων / Λογιστικής / Παγίων