Εξειδίκευση

Η εταιρεία Foxline, με την τεχνογνωσία της είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε κάθετες αγορές

 • Back office ομίλων ξενοδοχείων
 • Παρακολούθηση παραγωγής
 • Παρακολούθηση Κέντρων Κόστους Αναλυτικής λογιστικής
 • Δημιουργία Εκτυπώσεων και Αποτελεσμάτων με την χρήση BI QlikView.
 • Διαδικασίες CRM πωλήσεων/ τεχνικών / service / έργων
 • International εγκαταστάσεις , Ρουμανία , Ρωσία, Κύπρο και Qatar
 • Διασυνδέσεις με συστήματα του εξωτερικού (SAP, NAVISION κτλ)
 • B2B portal και Sales Portal (Διαχείριση παραγγελιών Πωλητών via tablets)
 • Διασύνδεση με οποιοδήποτε e-shop της αγοράς.
 • Προσαρμογή Εμπορικών διαδικασιών της επιχείρησης σε μηχανογράφηση ERP διαφόρων δραστηριοτήτων

  • Λιανικής Πώλησης
  • Εισαγωγικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις
  • Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
  • Παραγωγικές Εταιρείες
  • Εμπορία και Παραγωγή καφέ
  • Κάβες – Εμπόριο ποτών
  • Εστίαση